Logotip Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Logotip Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Organisme: Agència Catalana de Desenvolupament

Objecte: desenvolupament de projectes desensibilització i difusió en l'àmbit de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament i les relacions nord-sud; tenint en compte que les quatre dimensions de l'Educació per al Desenvolupament: sensibilització, educació i formació, investigació i reflexió, Incidència política i mobilització social, així com els objectius transversals del Pla director de Cooperació al Desenvolupament (promoció dels drets humans, de l'equitat entre homes i dones i de la sostenibilitat.

Beneficiaris:

  • Ajuntaments
  • Consells comarcals
  • Entitats descentralitzades de Catalunya

Més informació: