El Departament de Treball de la Generalitat obre una convocatòria per a subvencionar plans d'ocupació i actuacions de la xarxa d'orientació per l'ocupació, on poden concursar ens locals i entitats sense ànim de lucre, entre d'altres. Termini: 15 dies.

Subvencions per a plans d'ocupació i xarxa d'orientació per a l'ocupació
Subvencions per a plans d'ocupació i xarxa d'orientació per a l'ocupació.

Organisme: Departament de Treball Generalitat de Catalunya.

Objectius:

 • Plans d'ocupació: contractació laboral de persones aturades per a la realització d'actuacions d'interès social i general (de naturalesa addicional respecte les actuacions habituals de els entitats que promouen els plans), per tal de que els participants adquireixin experiència professional.
 • Xarxa d'orientació per a l'ocupació:
  • Accions d'informació, orientació o altres que millorin la posició en el mercat de treball dels demandants.
  • Assessorament o altres procediments que facilitin la detecció i la dinamització d'iniciatives d'autoocupació i creació d'empreses (en la línia del Plan Inicia) mitjançant itineraris personals d'inserció.
  • Actuacions adreçades a la ràpida incorporació dels demandants mitjançant les TIC i altres actuacions que facilitin als ciutadans la determinació de els seves capacitats i interessos, adopció de mesures formatives i d'ocupació, gestió del seu aprenentatge i altres qüestions.

Entitats beneficiàries:

 • Per a plans d'ocupació:
  • Entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades.
  • Entitats i institucions sense ànim de lucre, i universitats públiques, amb seu a Catalunya.
 • Per a la xarxa d'orientació per a l'ocupació:
  • Entitats públiques o privades amb personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre, per a les actuacions regulades per l'article 22.2 a) (accions que millorin la posició en el mercat de treball dels demandants d'ocupació mitjançant la informació, orientació o altres procediments) i 22.2 b) (actuacions que facilitin la ràpida incorporació dels demandants de lloc de treball).
  • Persones físiques o entitats públiques o privades per a les actuacions regulades per l'article 22.2 c) (actuacions que capacitin als demandants en al determinació de les seves capacitats i interessos, l'adopció de decisions formatives i d'ocupació, i la gestió del seu aprenentatge).

Data de publicació al DOCG: 14 de maig de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds. 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC

Termini d'execució dels plans d'ocupació: varia segons l'entitat beneficiària i l'inici dels projectes.

Termini de justificació: 2 mesos després de la (darrera) actuació.

Més informació: Bases i convocatòria.