Logotip del Departament de Governació i Administracions Públiques
Logotip del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Organisme: Departament de Governació i Administracions Públiques – Generalitat de Catalunya.

Objecte:concessió de subvencions a projectes de foment de la implantació ' ús de les TIC a micropimes i pimes de el marc del Pla PIMESTIC. Actuacions subvencionables:

 • Projectes relacionats amb les actuacions del Pla PIMESTIC (consultar web PIMESTIC).
 • Difusió i promoció d'actuacions relacionades amb el Pla PIMESTIC.
 • Organització de jornades de sensibilització i formació adreçades a pimes i micropimes.
 • Prestar servei d'orientació PIMESTIC.
 • Desenvolupar sessions de formació relatives a l'EinesTIC.
 • Desenvolupament d'altres activitats orientades a difondre i promoure la implantació i l'ús de les TIC a micropimes i pimes.

Beneficiaris:

 • Cambres de comerç
 • Les següents entitats que siguin sense ànim de lucre i que tinguin per objectiu defensar els interessos de les micropimes i pimes a Catalunya, o millorar la seva competitivitat mitjançant el foment de la implantació i l'ús d e les TIC:
  • Associacions.
  • Fundacions.
  • Altres entitats.

Quantia:

 • Màxim del 50% del pressupost.
 • Màxim de 75.000 €.

Data de publicació al DOGC: 9 d'abril de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes.

Més informació: