Serveis i activitats en matèria de medi ambient
Serveis i activitats en matèria de medi ambient.

Organisme: Diputació de Barcelona.

 

Objectius:

  • Fomentar accions que millorin la qualitat del medi ambient.

  • Participació de sectors ambientalistes que treballin coordinadament amb ens locals.

  • Projectes que incideixin en l'activitat mediambiental que duguin a terme ens locals.

 

Beneficiaris: associacions sense ànim de lucre que desenvolupin activitats i serveis en matèria de medi ambient en la província de Barcelona, com p. ex.:

  • Organitzacions de consumidors.

  • Associacions.

  • Fundacions.

 

Import màxim de la subvenció: el 50% del cost de l'activitat.

Data de publicació al BOP de Barcelona: 23 de maig del 2008.

Termini de presentació de sol·licituds: Un mes a comptar des de la publicació.

 

Més informació: