La Xarxa de Telecentres de Catalunya va néixer l'any 2002, quan el Parlament de Catalunya va aprovar el Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes. Un dels aspectes fonamentals d'aquest pacte va ser la creació d'una xarxa de punts públics d'accés a Internet amb l'objectiu de minimitzar el risc de fractura digital i garantir l'equilibri territorial i la cohesió social.

Els Punt TIC són més de 500 centres referents i espais integradors que potencien la dinamització comunitària i/o econòmica del territori. Durant els darrers anys, molts d'ells han fet una evolució des del’alfabetització digital cap a la innovació social digital, per apoderar els ciutadans per fer un ús lliure i responsable de la tecnologia. Us animem a actuar com a element dinamitzador de la societat digital!