UOC&Plugged
UOC&Plugged.

Després de més de 10 anys d'existencia dels Punts TIC a Catalunya i dels telecentres a Espanya cal una adaptació a la nova realitat de tota la xarxa d'equipaments de serveis amb vocació innovadora per continuar posant a l’abast del teixit socioecònomic local tota aquesta capacitat agregada i neuronal. Reinventem-los. Reinventem-nos.

En Pablo Muiño, dinamitzador digital de Sant Feliu on line, afirma que "cal una reinvenció que passi per escoltar més, observar més, compartir més, conversar més, col·laborar més, innovar més...".

Aquesta crida per intensificar la dinamització comunitària i empresarial dels Punts TIC sobre l'entorn s'adreça no únicament a dinamitzadores i dinamitzadors digitals, sinó també a connectors digitals, agents de desenvolupament local, gestors de la innovació, tècnics de promoció econòmica, consultors TIC, tècnics IT, etc.

El projecte municipal d’inclusió digital explica així la seva idea:

Fem dels telecentres una xarxa de centres, espais i punts per fer coworking i aprofitar les sinèrgies entre persones (per col·lectius relacionats amb les TIC o no) i generar espais oberts de cooperació i cocreació; per fer xerrades llampec on els participants exposin de forma breu els seus projectes i demanin ajuda; per esdevenir facilitadors de la innovació i la interacció d'idees a nivell local, per preincubar i donar visibilitat a l'emprenedoria; per posar en valor, generar i divulgar casos d'èxit de totes les microinnovacions generades sobre el seu territori de referència (comerços, escoles, entitats, administracions...); per allotjar i programar el major nombre d'activitats orientades a generar desenvolupament local (sense ànim de lucre i d'innovació social com per exemple la Pink Slip Party o el Kfé Innovación, o amb ànim de lucre com el testeig i provatures de nous productes tecnològics d'empreses o startups amb alguna mínima contrapartida econòmica o en espècie); per avançar i experimentar més en l'aprenentatge col·laboratiu informal i permanent; per difondre recursos d'empoderament amb les TIC adreçades a projectes, col·lectius, empreses, organitzacions, institucions o territoris; etc.

Voleu saber més sobre aquest projecte? Més informació: