Hour of Code a Sant Feliu Innova
Hour of Code a Sant Feliu Innova.

Els infants es van mostrar en tot moment molt engrescats amb la iniciativa i com a incentiu per completar la seva hora de codi, se'ls va lliurar un diploma personalitzat amb el seu nom. Aquesta activitat formava part de la campanya "Codifica't" de la Xarxa Punt TIC i també de la Hour of Code, una iniciativa de Code.org que ha tingut lloc al desembre, durant la Computer Science Education Week.

Code.org proporciona tot el que és necessari per desenvolupar dinàmiques d'una hora de durada i, juntament amb els seus partners, proporciona tutorials i activitats en línia d'una hora de durada perquè les persones interessades puguin escriure les seves primeres línies de codi o desenvolupar la seva primera aplicació mòbil. Són vàlids per a ordinador, tablet, smartphone o fins i tot sense dispositiu i estan disponibles en més de 30 idiomes.

La idea era facilitar una introducció a la programació, d'una manera divertida i creativa, a través del lloc web de Code.org o participant en tallers presencials com el que es va realitzar al Centre Tovalloles, ja que els espais d'innovació tecnològica han de treballar enapropar la programació, el codi, la robòtica, el disseny d'aplicacions mòbils i altres tecnologies creatives (Arduino, Scratch...) als infants i joves.

Aquest objectiu es treballa tant en les comunitats educatives com els espais digitals públics perquè l'ensenyament de la programació augmenta la motivació, millora l'autonomia i fomenta la creativitat dels estudiants, a més de preparar-los per a un mercat laboral que cada vegada demana més professionals en l'àrea de les TIC. Aprendre a programar ens ajuda a entendre com funcionen els dispositius tecnològics i a interactuar amb ells per explorar les nostres idees i construir diferents coses. Mitjançant les activitats de programació els nens i joves desenvolupen des de històries animades a videojocs, passant per simulacions de models científics o projectes d'art multimèdia, mentre s'adquireixen les bases del pensament lògic, matemàtic i computacional... i molt més. A més, capacita en resolució de problemes, es treballa per projectes de manera col·laborativa, permet desenvolupar habilitats comunicatives i, el que és més important, incentiva la creativitat i potencia l'autoestima. I tot això jugant i molt motivats!

A Sant Feliu la iniciativa pionera va ser la de l'Scratch Day UOC del 2013 i 2014, que va organitzar la seu de Sant Feliu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a la Torre del Roser sota l'eslogan "juga a programar, programa jugant".

Voleu conèixer més activitats adreçades als més joves per tal que aprenguin les bases de la programació? Voleu debatre la diferència entre el codi i la programació? Voleu dissenyar i crear una activitat d'introducció a la programació, d'una manera divertida i creativa? Sou una escola, un AMPA o un grups d'estudiants amb ganes de fer un taller de coding? Organitzeu un amb Sant Feliu Innova!

Font: Sant Feliu Innova