Logotip de Wireless Battle Mesh
Logotip de Wireless Battle Mesh.

Les Wireless Battle Mesh, o també WBM, són trobades anuals de desenvolupadors de protocols d'enrutament dinàmic per a xarxes WiFi d'arreu del món que amb l'excusa de fer una competició entre els diversos protocols representats serveixen com a punt de trobada per compartir coneixements i experiències i planificar projectes futurs. Les edicions anteriors s'han celebrat a Brussel·les, París i Bracciano (Roma).

Com que una de les voluntats de l'organització és la de promocionar l'obertura de les trobades cap a les comunitats locals que les acullen, enguany, no només s'ha fet coincidir la WBM amb la trobada anual de guifi.net, el SAX, sinó que, a més a més, les activitats d'ambdues trobades s'han organitzat de manera conjunta.

Guifi.net és una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral que es vertebra a partir d'un acord d'interconnexió on cadascú al connectar-se estén la xarxa i obté connectivitat. El SAX 2011 serà un esdeveniment social i tecnològic per intercanviar impressions i experiències i per donar a conèixer aquesta xarxa ciutadana. Es celebrarà a Sant Bartomeu del Grau del 16 al 20 de març.