Impressora 3D
Subvencions per als Punt TIC per adquirir maquinari de fabricació digital. Autor: Colectic. Llicència: BY-SA.

El 13 de maig de 2019, la Generalitat de Catalunya va publicar la convocatòria per a la concessió d'aquestes subvencions, a través de les quals els Punt TIC podíen benefiar-se de l'adquisició de maquinari vinculat a projectes i activitats d'innovació social digital i col·laborativa. 

Un total de 26 sol·licituds, corresponents a 23 entitats, s’han presentat a la convocatòria amb un import total sol·licitat de 122.994,02 euros.

Podeu consultar aquí el document. Les entitats beneficiàries disposen de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació per a respondre als requeriments de documentació.