Proposta Market Place "innovació en realitat" a l'Assemblea de l'Agenda Digital Europea
Proposta Market Place "innovació en realitat" a l'Assemblea de l'Agenda Digital Europea.

Aquesta proposta es recull sota el terme Market Place "innovació en realitat" i és una de les propostes presentades a l'Assemblea de l'Agenda Digital Europea. Els membres europeus que participen en la trobada podran votar-la i adherir-s'hi.

Davant la situació econòmica, l'Asociación Comunidad Redes de Telecentros defensa que és el moment d'apostar per les persones i és l'hora que els països, els governs, les empreses, els professionals i els ciutadans trobin el seu espai, el seu talent, la seva creativitat i les oportunitats que ofereix la xarxa.

La xarxa d'innovació social s'anirà creant a partir de comunitats locals i xarxes de col·laboració entre emprenedors/ores, creatius/ves, persones amb talent i capacitat de lideratge, directius/ves, experts i responsables de les administracions públiques.

Per al desenvolupament d'aquest Market Place es proposa crear un entorn col·laboratiu per avançar en projectes d'innovació social concrets i viables, valorant oportunitats reals de les TIC en l'entorn local (empresarial, social, i econòmic) i la seva previsible evolució en els proper anys. Proposen com a punt de partida quatre àrees temàtiques:

  • Sistema de finançament (Crowdsourcing, Bussines Angels, etc.)
  • Models de Negoci (Monetització)
  • Comunicació 2.0 (Social Media)
  • Creativitat (Processos d'aprenentatge invisible)

A través de l'opinió d'usuaris, emprenedors i empresaris, que estan creant riquesa i ocupació, es podrà fer una idea dels grans reptes i oportunitats que ofereixen les TIC i les xarxes socials, en els entorns rurals o urbans, com acceleradores de les capacitats per a la creació de valor i la transformació dels municipis. L'objectiu final d'aquest espai és enderrocar barreres i donar ales a les iniciatives presentades per a la seva materialització en projectes econòmicament sostenibles en la zona d'origen.

Es crearà una dinàmica on cada promotor es beneficiï de les aportacions que facin els experts, alineant estratègia digital amb espai físic, per a la qual es crearà una plataforma en línia europea on experts i usuaris comparteixin recursos, visions, experiències i idees en les quatre àrees de actuació estratègica per a l'acceleració dels projectes.

Podeu consultar la proposta a la plana web de l'Assenblea de l'Agenda Digital. Fan una crida a la participació als telecentres europeus i llatinoamericans i a fer-ne difusió amb els hashtag #marketplace #da12 i #da12innov.