Logo Àrea Metropolitana de Barcelona - Mancomunitat de Municipis
Logo Àrea Metropolitana de Barcelona - Mancomunitat de Municipis.

Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objectiu estratègic: promoure el desenvolupament local, seguint les següents línies estratègiques:

 • Realització d'infraestructures, equipaments i serveis.
 • Foment de l'ocupació.
 • Promoció del treball consorciat i en xarxa.
 • Enfortiment de les capacitats socials, humanes i institucionals.

Prioritats transversals: cada projecte ha de contemplar-ne una, com a mínim:

 • Foment de la pau.
 • Drets humans i drets de ciutadania.
 • Perspectiva de gènere.
 • Sostenibilitat ambiental.

Àmbits sectorials del Pla Director: és imprescindible que els projectes versin sobre algun dels esmentats àmbits:

 • Plans estratègics de desenvolupament local.
 • Gestió de l'aigua.
 • Gestió de residus.
 • Ordenació i actuació territorial i en espais públics.
 • Habitatge.
 • Sostenibilitat ambiental i salubritat de l'entorn.
 • Mobilitat urbana i ordenació del transport públic.

Beneficiaris: descripció i requisits:

 • Entitats sense afany de lucre que,
 • treballin en el camp de la cooperació internacional i de la solidaritat,
 • amb seu social o delegació al territori de l'AMB
 • que estiguin legalment constituïdes un any abans de la publicació de la convocatòria.
 • Les entitats beneficiaries han d'haver complert les obligacions derivades d'anteriors subvencions de l'AMB o haver obtingut una pròrroga en la justificació de les subvencions.
 • Han de treballar amb una entitat col3laboradora al país d'execució, ja sigui pública o privada.
 • Presentar la sol·licitud completa i la documentació complementària.

Quantia: Fins el 50% del pressupost total.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2011.

Més informació: