Projecte Silver Sidekicks
Projecte Silver Sidekicks.

Silver Sidekicks és us projecte co-finançat per l'unió europea que té com a finalitat reduir la escletxa digital. Es tracta d'una formació de formadors en la que estan involucrades sis organitzacions de cinc països europeus i es realitza gràcies al suport del "Programa d'Aprenentatge Permanent" de la Unió Europea.

Els continguts desenvolupats es dirigeixen a dos col·lectius específics:

  • Professionals de l'àmbit de l'educació d'adults
  • Persones de tercera edat

El programa es desenvolupa sobre la informació proporcionada pels professionals que treballen directament amb el col·lectiu de persones grans (de 3a i 4a generació). Així el procés de treball és un enfoc de baix a dalt que recull la participació dels participants i experts en l'àmbit de l'educació en diferents fases del projecte.

La versió final d'aquest curs i els materials es basaran en els resultats del pilot que s'està portant a terme actualment i en el que participen 200 professionals i 150 usuaris dels cinc països participants.

La fase actual de prova pilot a Espanya s'està duent a terme a Astúries, a través de quatre Centres de Dinamització Tecnològica Local (CDTL) de diferents zones rurals de la regió. El projecte ha rebut una bona acollida tant per part dels centres com per part dels alumnes.