Ajuts en espècie en la modalitat de formació i acompanyament com a suport per millorar les habilitats de les persones emprenedores socials a Catalunya, dins del marc del Programa de suport a l'emprenedoria social a Catalunya 2010-2011. Termini: 20 dies naturals.

Imatge_logo
Logo_departament.

Organisme: Departament d'Economia i Coneixement – Generalitat de Catalunya.

Objecte: formació i acompanyament per a emprenedors d'empreses socials (segons la definició de les bases).

Destinataris: persones juridicoprivades, físiques o jurídiques en l'àmbit de Catalunya que colpeixin els següents requisits:

  • Haver creat una iniciativa emprenedora en els darrers 3 anys, o tenir la voluntat de crear-la.
  • Acreditar domicili social a Catalunya.
  • No haver rebut durant el 2010 ajuts en espècies pels mateixos conceptes.

Tipologia de l'ajut:

  • Fase 1. Inici de l'acompanyament: disseny del pla d'empresa i de finançament, creació d'una xarxa d'emprenedors, assessorament de recerca de capital...
  • Fase 2. Fase operativa, de consolidació o creixement: concreció del pla de treball individual, seguiment continuat setmanal epr a proporcionar el màxim suport.

Data de publicació al DOGC: 28 de gener de 2011.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals.

Més informació: