La Fundació Vodafone convoca els presents premis per tal d'incentivar el desenvolupament i la innovació de propostes tecnològiques (tant el la fase d'estudi com en la de posada en funcionament). Termini: 30/05/09.

Premis Vodafone a la Innovació en Comunicacions Mòbils
Premis Vodafone a la Innovació en Comunicacions Mòbils.

Organisme: Fundació Vodafone.

Objectius: recolzar l'aparició de productes i serveis innovadors que puguin tenir amplia repercussió a la SI pel seu interès i novetat, i que comptin amb el suport tecnològic de les telecomunicacions mòbils.

Participants: persones físiques o jurídiques, en equip o individualment.

Premis: 2 premis de 20.000 € cadascun als 2 treballs guanyadors.

Termini de presentació de candidatures: 30 de maig de 2009.

Més informació: