Logo_Sacyr
Logo_sacyr.

Organisme: Sacyr Vallhermoso, S.A.

Objecte: incentivar i recompensar públicament a aquells que aportin novetats a les següents categories:

 • 1ª categoria - Investigació tecnològica.
 • 2ª categoria - Innovació mediambiental.
 • 3ª categoria - Periodisme econòmic i tecnològic.
 • 4ª categoria - Gestió de projectes ciutadans.

Candidats:

 • Innovació tecnològica.
  • Enginyers i científics, a títol individual o col·lectiu.
  • Equips de recerca de post-grau.
  • Empreses d'innovació en el seu primer projecte professional.
  • Associacions empresarials, corporacions, fundacions o centres públics i privats de recerca, que facin recerca i treballin en un projecte, la finalitat del qual sigui l'assoliment d'una innovació tecnològica significativa o rellevant.
 • Innovació mediambiental:
  • Científics, enginyers o arquitectes, a títol individual o col·lectiu.
  • Equips de recerca de post-grau.
  • Empreses d'innovació en el seu primer projecte professional.
  • Associacions empresarials, corporacions, ONGs, fundacions o centres públics i privats de recerca, que facin recerca i treballin en un projecte, la finalitat del qual sigui l'assoliment d'un desenvolupament orientat cap a una garantia de sostenibilitat i l'ecologia, a la lluita contra el canvi climàtic o que millori significativament la gestió dels recursos naturals i el medi ambient en general.
 • Periodisme econòmic i tecnològic:
  • Periodistes.
  • Empreses periodístiques que:
   • durant el 2009 hagin publicat o informat en els àmbits de l'economia i la tecnologia, que hagin suposat una reflexió creativa i eficaç de la difusió pública de temes i matèries inclòs als temes de referència.
 • Gestió de projectes ciutadans:
  • Científics, enginyers o arquitectes, a títol individual o col·lectiu.
  • Equips de recerca de post-grau.
  • Empreses d'innovació en el seu primer projecte professional.
  • Associacions empresarials, corporacions municipals, ONGs, fundacions o centres públics i privats de recerca que reflexionin, investiguin i treballin en un projecte la finalitat del qual sigui l'assoliment d'un desenvolupament orientat a la creació d'espais d'interacció i vivència, millora de la convivència o conversió dels “no-llocs” urbans en centres d'activitat sentida i amb sentit.

Premis: únic per a cada categoria: 18.000 €.

Terminis:

 • Primera fase: categories 1ª i 2ª: 31 de desembre de 2009.
 • Segona fase: categories 3ª i 4ª: 15 de maig de 2010.

Més informació: