Logo Fundació Acció Solidària Contra l'Atur
Logo Fundació Acció Solidària Contra l'Atur.

Organisme: Fundació Acció Solidària Contra l'Atur

Categories:

  • Premi a la millor iniciativa innovadora de lluita contra l’atur
  • Premi a la trajectòria en la lluita en favor de la inserció laboral

Objecte: El Premi a la millor iniciativa innovadora de lluita contra l’atur vol reconèixer l’esforç en la recerca de noves formes de treballar contra l’atur. I el Premi a la trajectòria en la lluita en favor de la inserció laboral vol reconèixer l’esforç perseverant d’aquelles entitats que de fa temps han assumit com a missió pròpia la lluita contra l’exclusió de persones i col·lectius amb especials dificultats per accedir al món laboral.

Participants: Organitzacions amb personalitat jurídica pròpia, ja siguin entitats sense afany de lucre, empreses d’inserció o altres iniciatives col·lectives d’autoocupació.

Dotació: Cada premi té una dotació econòmica de 10.000 euros.

Termini: 28 de setembre de 2012.

Més informació:

  • Plana web de la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur
  • Bases dels premis