Un home fent servir l'ordinador. Foto de Olgalis | Dreamstime
Un home fent servir l'ordinador. Foto de Olgalis | Dreamstime.

Organisme: Comissió Europea

Objecte: La Comissió Europea ha establert els premis d'inclusió digital per crear consciència, fomentar la participació i reconèixer l'excel·lència i bones pràctiques en l'ús de les TIC i la tecnologia digital per lluitar contra l'exclusió social i digital a tot Europa.

Categories:

  • Premi “I am Part of IT”, adreçat a les persones individuals que s’han beneficiat de bones pràctiques d’eInclusió a l’hora de trobar feina, reciclar-se professionalment o millorar les seves condicions de vida en general.
  • Premi “Be Part of IT – Digital Inclusion Champions”, adreçat a organitzacions (o persones que les representen) que s’han destacat per dur a terme projectes excel·lents d’eInclusió.

Termini: 4 de maig de 2012.

Més informació: