Postgrau en Innovació i ús creatiu de les TIC en educació
Postgrau en Innovació i ús creatiu de les TIC en educació.

Es tracta d'una aposta per la innovació i pretén fer extensives noves metodologies i estratègies creatives i globals basades en l'ús de les tecnologies a l'aula. S'adreça a aquelles persones que exerceixen o volen exercir com a docents i que desitgen incorporar al seu treball les eines tecnològiques del segle XXI.

Des de la UOC i Espiral expliquen que utilitzar les TIC en educació vol dir fer-ne un ús que s'adeqüi als objectius proposats, de manera que doni resposta a les necessitats educatives que ens plantegem a l'escola. Asseguren que la seva integració amb finalitats educatives s'ha de planificar de manera estratègica, tenint en compte el seu potencial i les possibilitats de millora dels processos educatius que comporta el seu ús. Així, fan una crida als professionals de l'educació per generar innovació per a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge mitjançant l'ús de les TIC.

El postgrau capacitarà els/les alumnes en:

  • Desenvolupar un enfocament creatiu dels problemes vinculats a l'ús de les TIC en l'organització de l'aula i de l'escola.
  • Analitzar i avaluar el potencial d'aplicació de noves metodologies, tendències i experiències de bon ús de la tecnologia per a l'educació primària i secundària.
  • Conèixer i utilitzar noves eines i recursos tecnològics en xarxa.

Dades del postgrau:

  • Crèdits: 30 ECTS.
  • Inici: 15 octubre 2014.
  • Títol: Innovació i ús creatiu de les TIC en educació. UOC-Espiral.
  • Idioma: Multilingüe. Amb predomini del castellà i amb possibilitat de lliure elecció del català com a llengua de relació i utilització d'alguns recursos d'aprenentatge no obligatoris en anglès.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç.