Postgrau en Disseny i Edició d’Accions Formatives On-line
Postgrau en Disseny i Edició d’Accions Formatives On-line.

Aquesta acció formativa virtual, de la Universitat de Barcelona a través de l'Institut de Formació Continua IL3, parteix del fet que les noves tecnologies formen part del procés d'aprenentage i que els professionals de la formació i l'ensenyament han de dominar les tecnologies 2.0. Aquest postgrau s'orienta a la feina de disseny i producció de continguts formatius digitals, i posa l’èmfasi en com les decisions de disseny tenen implicacions en la planificació de la producció, com allò que es dissenya s'edita, es gestiona i es produeix.

Aquesta formació vol donar resposta les següents qüestions: Com detectar les necessitats formatives? Com elaborar un disseny formatiu i com traduir-lo en el disseny de materials on-line? Com editar i produir les accions formatives digitals? A més, aprofundeix en aspectes metodològics de la formació i gestió de processos i en aspectes pràctics de les eines tecnològiques.

El postgrau, que ja prepara la sisena edició, començarà el 5 de novembre i finalitzarà a mitjans de juliol del proper any. Més informació i inscripcions al web de l'IL3.