Fotograma del vídeo sobre la First Lego League
Fotograma del vídeo sobre la First Lego League.

La cita del 16 d'octubre queda cancel·lada i la jornada es realitzarà més endavant (data encara per confirmar). L'objectiu és adaptar la sessió a les necessitats dels dinamitzadors i dinamitzadores i fer-la més pràctica.

La sessió, organitzada per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i la Fundació Scientia, pretén apropar la robòtica i la competició Firdst Lego League als dinamitzadors/ores de la nostra xarxa.

La First Lego League s'adreça a joves de 10 a 16 anys i té per objectiu promoure vocacions científiques i tecnològiques a través de l'estimulació de les habilitats i competències. Els/les joves dissenyen, construeixen i programen un robot, tot aplicant conceptes de ciència i tecnologia del món real, i desenvolupen habilitats de treball en equip, emprenedoria, innovació i creativitat.