Logotip Plan Avanza
Logotip Plan Avanza.

Plan Avanza on Dipity.

Organisme: Ministeri d'Indústria, Començ i Turisme.

Objectius generals:

 • Situar a Espanya a l'avantguarda del coneixement.
 • Promoure el teixit empresarial altament competitiu.
 • Promoure la incorporació de les TIC a les PIMEs.
 • Incorporar a la ciutadania, especialment als sectors més desfavorables, a la SI.
 • Promoure els serveis públics digitals i de qualitat.
 • Desenvolupar infraestructures i serveis de la SI.
 • Desenvolupament de continguts digitals.
 • Assegurar la confiança a les aplicacions, serveis i continguts.

Subprogrames:
Avanza Formación

 • a.1. Professionals TIC.
 • a.2. Professionals del negoci electrònic.
 • a.3. Formació de professionals per a la creació, distribució, gestió, etc. Del continguts multimèdia interactius.
 • Projectes integrals.
 • Beneficiaris:
  • Empreses.
  • Altres entitats sense finalitat de lucre (explicitat als estatuts) que tinguin la finalitat de formar a les PIMES mitjançant projectes o accions de formació telecomunicacions i TIC.
  • Agrupacions o associacions empresarials.
 • Termini de presentació de sol·licituds: 9 de juny de 2010.

Avanza Competitividad (I+D+I)

 • b.1. Projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental, estudis de viabilitat de caràcter preparatori i divulgació dels mateixos.
 • b.2. Projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental en cooperació. Projectes tractors.
 • b.3. Projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental, estudis de viabilitat de caràcter preparatori en l'àmbit internacional.
 • b.4. En les accions de divulgació de l'apartat b.1. I com a cas particular, es diferencien específicament aquelles,l'objectiu de les quals es l'obtenció de determinades certificacions per part de les PIMEs del sector TIC.
 • b.5. Projectes d'innovació, ja siguin en el camp de processos, comen el d'organització.
 • Beneficiaris:
  • Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental i estudis de viabilitat tècnica de caràcter preparatori per a activitats de recerca industrial o de desenvolupament experimental:
   • Empreses.
   • Organismes de recerca.
   • Agrupacions o associacions empresarials.
  • Projectes d'innovació en el camp de processos i organització:
   • Empreses.
   • Agrupacions o associacions empresarials.
   • Altres entitats sense afany de lucre que ofereixin serveis d'assessorament i recolzament a la innovació a les PIMEs.
   • Organismes de recerca.
  • Accions de divulgació i promoció d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental excepte les de l'últim punt.
   • Empreses.
   • Agrupacions o associacions empresarials.
   • Altres entitats de dret públic exclusivament com a participants en la modalitat “en cooperació”.
   • Organismes de recerca com a participants en la modalitat “en cooperació”.
  • Accions d'obtenció de certificacions per a empreses PIMEs.
   • PIMEs.
   • Agrupacions o associacions empresarials.
   • Organismes de recerca.
   • Altres entitats sense afany de lucre que ofereixin serveis d'assessorament i recolzament a la innovació a les PIMEs.
 • Termini de presentació de sol·licituds: 7 de juny de 2010.

Avanza Ciudadania Digital

 • c.1. Internet social: projectes i accions dirigits a impulsar l'ús dels serveis digitals.
 • Beneficiaris:
  • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre (explicitat als estatuts o normes de funcionament) legalment constituïdes i que no puguin ser considerades empreses.
 • Termini de presentació de sol·licituds: 1 de juny de 2010.

Avanza Contenidos d'interès social

 • d.1. Continguts digitals.
 • d.2. Centres de coneixement.
 • Beneficiaris:
  • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre (explicitat als estatuts o normes de funcionament) legalment constituïdes i que no puguin ser considerades empreses.
  • Ens locals.
 • Termini de presentació de sol·licituds: 14 de juny de 2010.

Data de publicació al BOE: 6 de maig de 2010.

Més informació: