Form@carm
Form@carm. Autor: Comunidad Redes de Telecentros. Llicència: Tots els drets reservats.

Form@carm ofereix diversos cursos, elaborats amb una metodologia i recursos multimèdia que faciliten l'adquisició de coneixements de forma senzilla i còmoda. El projecte per fer arribar aquesta oferta formativa als dinamitzadors i dinamitzadores d'arreu de l'estat és Form@carm Abierto. A través d'aquest, la matrícula, l'accés i l'obtenció del certificat d'aprofitament de qualsevol curs disponible a la plataforma serà totalment gratuït per a una quantitat limitada d'alumnes per cada xarxa de centres de l'Asociación Comunidad Redes de Telecentros.

Concretament, en l'edició 2017-2018 compten amb 600 places, de les quals 90 seran per a dinamitzadors/ores de xarxes que no pertanyen a l'associació. La Xarxa Punt TIC actualment no és membre d'aquesta comunitat, per tant, els dinamitzadors i dinamitzadores de la nostra xarxa podeu optar a una d'aquestes 90 places. Si esteu interessats/des en una de les places lliures hauríeu d'omplir el formulari de preinscripció abans del 21 de setembre.

L'alta en Form@carm és temporal, i tindrà un període de vigència de 6 mesos, a comptar des del moment en què rebi el correu informatiu. Durant el període de vigència de l'alta, l'alumne/a podrà matricular-se en qualsevol dels cursos disponibles a la plataforma, i podrà finalitzar un nombre il·limitat d'ells, establint-se un màxim per alumne de 3 cursos en els quals pot estar matriculat simultàniament.

Més informació