Plana web del Pla de Garantia Juvenil
Plana web del Pla de Garantia Juvenil.

La Garantia Juvenil és un pla impulsat per la Comissió Europea per fer front a les taxes d’atur entre el col·lectiu juvenil. Aquest pla, inclòs en la denominada "Young Unemployment Initiative", està dotat amb uns 6.000 milions d’euros distribuïts entre els estats de la Unió Europea en funció de les peculiaritats del seu mercat de treball.

Per donar a conèixer aquest pla, la Generalitat ha posat en marxa el lloc web garantiajuvenil.gencat.cat, on els/les joves i les empreses podran trobar tota la informació sobre la Garantia Juvenil. També s'ha creat una xarxa presencial perquè els joves rebin un suport professional a l’hora de beneficiar-se del pla i un assessorament individualitzat. La xarxa està formada per les Oficines de Treball del SOC, les Oficines Joves, els Punts d’Informació Juvenil i les Universitats Catalanes.

Els requisits que han de complir els/les joves per ser inscrits i beneficiaris de la Garantia Juvenil són els següents:

  • Tenir entre 16 i 24 anys i menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Ser ciutadà/ana de la Unió Europea i residir i estar empadronat en qualsevol municipi de Catalunya.
  • No haver treballat ni rebut accions formatives en els darrers 30 dies ni haver rebut accions educatives en els darrers 90 dies.
  • Tots els beneficiaris hauran d’adquirir un compromís de participació activa.

Un cop inscrit al registre, al jove se li farà un Qüestionari de Factors d’Ocupació a l’Oficina de Treball. Es tracta d'una primera diagnosi d’ocupabilitat i té l’objectiu de conèixer quins són els factors que estan dificultant l’accés al mercat laboral a partir del qual es construeix un itinerari personalitzat i un procés d’orientació per al jove.

A partir d’aquest moment, la Generalitat es compromet a que, en un termini màxim de quatre mesos, el/la jove rebi una oferta d’ocupació, educació, formació o un període de pràctiques.