A través de la Digital Skills and Jobs Coalition (Coalició per les habilitats i les ocupacions digitals), la Comissió Europea anima empreses i organitzacions a realitzar activitats per fomentar les habilitats TIC entre noies i dones, i engrescar-les a triar estudis relacionats amb la tecnologia.

Girls in ICT Day
Girls in ICT Day. Autor: Comissió Europea. 2017. Llicència: Tots els drets reservats.

L'ocupació en el sector de les TIC ha anat creixent en els últims deu anys. Tot i així, només al voltant del 16% de les gairebé 8 milions de persones que treballen en les TIC són dones. La Comissió Europea considera que "atraure més dones a la tecnologia asseguraria un impuls a l'economia i contribuiria a una major autonomia econòmica d’aquestes". Per tal de donar visibilitat a aquesta realitat i fomentar noves solucions, la Digital Skills and Jobs Coalition obre una convocatòria temàtica sobre dones i TIC, que es desenvoluparà en paral·lel als eixos d'actuació generals de la Coalició:

  • Habilitats digitals per a tots i totes
  • Habilitats digitals per a la força de treball
  • Més i millors professionals de les TIC a Europa
  • Competències digitals en l'educació

Les organitzacions que desitgin comprometre’s amb aquesta causa poden entrar a formar part de la Coalició i realitzar activitats centrades en:

  • La capacitació professional digital amb un enfocament especial en les dones i les nenes.
  • La sensibilització sobre les oportunitats disponibles per a les dones en les TIC.
  • Donar visibilitat a models de dones que inspirin les nenes.
  • Millorar les qualificacions, la reconversió professional de dones, etc.

Per poder fer una "promesa" (pledge, en anglès) cal esdevenir membre de la Coalició i comprometre’s a realitzar una acció per a finals de setembre del 2017.

Què ofereix la Coalició? Donarà suport als participants per poder portar a terme les activitats i facilitarà col·laboracions. Així mateix, estaran informats de les accions de la Coalició i es podran implicar en l’evolució d’aquesta. Algunes de les empreses i organitzacions participants seran seleccionades per presentar les seves iniciatives en una trobada de la Coalició, el mes de desembre del 2017.