Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya
Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya . Autor: PX Here. 2019. Llicència: BY-SA.

Des de finals de juny de 2020, Catalunya compta amb l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunyaun organisme que vetllarà pel desenvolupament al país d’una intel·ligència artificial ètica, confiable i amb el benestar de les persones.

Es tracta d'un nou organisme impulsat conjuntament pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública en el marc de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya Catalonia.AI i la Universitat de Girona (UdG).

L’objectiu final d'aquest observatori és estudiar en detall les conseqüències ètiques i legals i els riscos i oportunitats de la implantació de la IA en la nostra vida diària des d’un punt de vista transversal i vetllar perquè la tecnologia s’apliqui per millorar el benestar de les persones de manera segura, justa i respectant les nostres normes socials i culturals.

Aquí podeu trobar més informació.