El Laboratori de Xarxes Socials d'Innovació (Lab-RSI) de Citilab-Cornellà posa en marxa un curs on-line sobre creació de xarxes socials. La pre-matrícula es podrà realitzar fins al 17 de setembre i el curs es desenvoluparà del 4 d'octubre d'enguany al 20 d'abril del 2011.

Logotip del Lab-RSI
Logotip del Lab-RSI.

El curs de Creació i gestió de xarxes socials virtuals té un cost de 2.400 euros. Es realitza a la plataforma Citiespai del Citilab-Cornellà, la qual està programada com una xarxa social d'aprenentatge, és a dir, que la pròpia estructura virtual on treballen els alumnes serveix com a exemple de molts dels temes que van a tractar i analitzar.

El temps de dedicació diària és, al principi, aproximadament d'una hora al dia per llegir els materials, treballar, enriquir mitjançant les aportacions de cada alumne/a i realitzar els exercicis, generalment d'anàlisi de xarxes socials virtuals (RSV). A mesura que avança el curs, el temps de dedicació augmentarà a criteri de cada alumne/a. Cada alumne/a conclourà la formació amb l'elaboració d'un projecte o una proposta de xarxa social.

El Lab-RSI és una iniciativa pionera impulsada per Citilab-Cornellà que té com a objectiu fomentar l'aprenentatge, la recerca i innovació, el desenvolupament de projectes i la consultoria en l'àrea de les Xarxes Socials Virtuals d'Innovació.