m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, engega una nova edició del projecte Plans de Transformació Digital en què professionals del sector tecnològic desenvolupen un assessorament per a organitzacions sense ànim de lucre.

Projecte Plans de Transformació Digital d'm4Social
. Autor: m4Social. 2022.

El projecte Plans de Transformació Digital engega la seva tercera edició després de dues experiències anteriors en què s’han acompanyat 13 entitats socials, amb 200 hores d’assessorament per part dels consultors TIC i amb una valoració molt positiva per part de les organitzacions i les voluntàries i els voluntaris que han participat en la iniciativa. A més, el projecte està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible perquè vol fomentar la innovació compartint coneixements, experiència, tecnologia i recursos i buscant sinergies entre organitzacions del territori.

Assessorament TIC amb visió estratègica

Les entitats que desitgin rebre l'assessorament TIC pro-bono poden inscriure’s a través d’aquest formulari disponible al web de m4Social. Al setembre, es farà una selecció dels projectes que rebran acompanyament i s’escollirà la professional TIC més adequada perquè doni suport a una persona referent de l’entitat que elaborarà l’estratègia de transformació digital. L’assessorament tindrà una durada de sis mesos des de la primera reunió inicial i començarà amb un diagnòstic inicial per mitjà d’una anàlisi interna, seguit d’un mapa de processos, una estimació de pressupost i l’elaboració d’un quadre de comandament amb les accions previstes i planificades.  L’objectiu principal és el canvi cultural i organitzatiu que pot representar la digitalització i la revisió dels processos d’una entitat per ser més eficients i millorar la qualitat de vida dels col·lectius en situació de vulnerabilitat.