Presentació de l'estudi "L'ecosistema TIC de la ciutat des de la perspectiva de gènere"
L'estudi "L'ecosistema TIC de la ciutat des de la perspectiva de gènere" es va presentar el 18 de maig, al Museu Picasso. Autor: Oficina Tècnica de la Xarxa PuntTIC. 2018. Llicència: BY-NC-SA.

L'estudi ha estat impulsat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI amb la col·laboració del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital i Barcelona Activa, en el marc del Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020). El van presentar el passat 18 de maig, en una jornada celebrada al Museu Picasso. La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, va ser l'encarregada de donar la benvinguda a la trobada i va afirmar que la bretxa digital de gènere és en l'actualitat més complexa. Va destacar que l'estudi no només ofereix dades per conèixer-la, sinó que també aporta recomanacions i idees de cap a on s'ha d'anar.

Eticas Foundation ha estat l'encarregada de realitzar l'informe i Mariano Martín, membre de la fundació, en va presentar els resultats.

Les dones estan infrarepresentades en el sector TIC

En l'àmbit educatiu, l'estudi conclou que a causa d'estereotips i rols de gènere, les noies tendeixen a no valorar prou les seves competències i comencen a perdre interès en les matèries tecnològiques. Així, acaben per no triar carreres tècniques: malgrat que més de la meitat de l'alumnat de les universitats són dones, representen tan sols el 13% en els estudis relacionats amb les TIC.

En l'àmbit laboral, el 34,2% dels treballadors/ores del sector TIC són dones i, a més, ocupen llocs de treball en finances i administració, màrqueting, recursos humans i de comercial. Les dones també es veuen afectades pel "sostre de vidre", ja que s'enfronten a més limitacions per ascendir laboralment. D'aquesta manera, només el 19,2% ocupen llocs de responsabilitat.

Quant al sector associatiu i comunitari, l'informe constata que el 4% de les més de 20 mil entitats són de dones i que d'aquestes només un 1% està relacionat amb el sector de les TIC.

L'informe també posa la mirada en accions que s'impulsen des de les administracions públiques per fomentar la participació de les dones en la tecnologia. Així, menciona tant iniciatives de la ciutat com de la Generalitat, estatals i internacionals, entre altres, les xarxes Punt TIC i Òmnia.

Un cop analitzada la situació, proposa polítiques i actuacions públiques que es podrien impulsar per reduir la bretxa digital de gènere. En són algunes: Fer reflexionar i aprendre en models no esbiaixats per gènere i fomentar les vocacions científiques a les escoles, fomentar la presència de dones en càrrecs públics, treballar des de la transversalitat en la incorporació d'aquesta conscienciació en totes les mesures polítiques, difondre bones pràctiques en empreses i donar més visibilitat a les dones en els esdeveniments tecnològics punters com el Mobile World Congress o la Smart City Expo.

Experiències de primera mà

Després de presentar els resultats de l'informe, es va donar veu a dones que treballen en el sector TIC. Ana González, investigadora de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, va destacar la necessitat de reforçar la idea que estudiar carreres TIC és positiu i que dona moltes possibilitats per a l'ocupació. També va plantejar que cal un canvi en els plans d'estudi per tal que s'adaptin al mercat laboral. Considera que les polítiques i l'organització de la feina s'haurien d'adaptar a les diversitats.

L'emprenedora Vanessa Estorach va parlar de l'associació Women in Mobile, de la qual és cofundadora, tot explicant que és una comunitat de 200 dones del sector mòbil. L'objectiu és donar visibilitat a aquestes professionals, aconseguir que no abandonin el sector i oferir "role models" per inspirar les joves. Va explicar que per a la darrera trobada de Women in Mobile no els va resultar difícil trobar 10 dones que treballin amb la intel·ligència artificial, per tant, considera que no hi ha excusa per no comptar amb dones a les jornades i conferències sobre tecnologia.

Eva Tomas, CEO i confundadora de Manzaning, va explicar la història de la seva besàvia i de la seva àvia, tot demostrant que les dones han estat emprenedores sempre. També va reflexionar sobre els aprenentatges que ha fet al llarg de la seva vida universitària i emprenedora, com ara, que un lideratge diferent és possible, que és important saber delegar i que es pot ser empresària i mare.

Van tancar la jornada Sara Berbel, directora general de Barcelona Activa, i Francesca Bria, comissionada de Tecnologia i innovació digital. Sara Berbel va fer una crida per trencar els estereotips i prejudicis, per mostrar admiració cap a les dones del sector tecnològic i per tenir ambició per canviar les coses. Francesca Bria considera que la infrarepresentació de les dones en les TIC és un problema estructural i veu necessari "mapejar" l'ecosistema de TIC i gènere, actualitzar dades i donar visibilitat a les dones. També va mencionar iniciatives que treballen per promoure les vocacions tecnològiques de les més joves, com ara, STEAMConf o Technovation i el projecte "Makers per la inclusió".