El CTecno presenta el Manifest Dona TIC
El CTecno presenta el Manifest Dona TIC. Autor: Pexels. Llicència: BY-SA.

L'acte, realitzat el dimecres 22 de juliol i presentat per Joan Ramon Barrera, president del CTecno, ha comptat amb les intervencions de Joana Barbany, directora general de Societat Digital; Laura Martínez, presidenta de l’Institut Català de les Dones i l'Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona Empresa Economia. 

Sis eixos d'acció per fomentar la igualtat d'oportunitats de les dones

El Manifest DonaTIC va ser presentat per Susana Prado i Sonia Cañizares, responsables del Grup de Treball DonaTIC del CTecno. Identifica sis eixos d'acció amb recomanacions per actuar i reduir les diferències de gènere entre les persones treballadores dins les empreses a diferents nivells:

  1. Publicació de Places: És important realitzar la publicació de places amb llenguatge inclusiu no sexista, descrivint els requisits com valorables però no excloents i desenvolupant una descripció funcional sobre el projecte i la influència i valor que aquest tindrà en l’empresa i l’entorn.
  2. Entrevista de Selecció: A l'hora de realitzar entrevistes de selecció, aquestes es faran sense biaixos de gènere, realitzant preguntes únicament destinades al lloc de treball.
  3. Salari: Existiran franges salarials pel lloc de treball úniques independentment del gènere. El Departament de RRHH i la Direcció de la companyia vetllaran per tal que no existeixi diferències de salari entre les persones trebaladores.
  4. Carrera Professional: Les promocions i evolucions de les carreres professionals de les persones empleades seguiran els mateixos criteris i velocitat independentment del gènere. L’embaràs ni la baixa per maternitat no ha de suposar cap impediment per continuar la carrera professional. 
  5. Corresponsabilitat i Conciliació: Les empreses es comprometeran a definir polítiques i mecanismes d’acompliment de permisos i conciliació igualitaris, independentment del gènere. Es facilitarà la flexibilitat horària i el treball per objectius.
  6. Branding Corporatiu i Comunicació: Les empreses es comprometen a tenir polítiques de comunicació i utilitzar llenguatge inclusiu i no sexista en el dia a dia empresarial. Es comprometen a visibilitzar la imatge de les dones en posicions tècniques i directives com a branding de forma proactiva i estratègic.
  7. Indicadors: Es definiran indicadors que ens permetin mesurar, avaluar i corregir l’impacte de les accions realitzades. Per tal que aquest manifest s’esdevingui una realitat empresarial i no quedi només escrit en els plans d’Igualtat i de RSC, cal establir un Comitè de seguiment on estigui la direcció representada i s’avaluï de forma periòdica els resultats obtinguts, aquest comitè hauria de ser paritari.

El manifest es posiciona com a feminista i defensa el principi d’igualtat de drets i deures de les dones i els homes, treballant per avançar cap a la igualtat de gènere. Podeu consultar aquí el document.