El Teb, amb Telecentre-Europe i Punt TIC
El Teb, amb Telecentre-Europe i Punt TIC.

El nou projecte s'anomena CODEMOB, i compta amb el suport de l'Unió Europea.

Es tracta d'un treball que tindrà 24 mesos de durada i que comença al mes d'octubre, a través del qual es desenvoluparà material formatiu, especialment adaptat als Telecentres i centres de formació. També es formarà a grups de dinamitzadors i formadors i es realitzaran accions formatives directament amb la ciutadania, de manera que la qualitat dels recursos i materials serà avaluada pels participants finals. Un cop elaborats els materials, es posaran a disposició de tots els telecentres.

Una de les primeres fases és fer una recerca a nivell nacional i internacional sobre tots els materials formatius pre-existents, de manera que es puguin avaluar i reutilitzar, si s'escau.

Des de Catalunya, El Teb, en col·laboració amb la Xarxa Punt TIC, llança una petició a tots aquells centres que tinguin disponible material formatiu que estigui relacionat, per tal que el facin arribar. Contacteu amb oficina.tecnica@punttic.cat si voleu enviar les vostres aportacions.