Imagine - Program - Share with SCRATCH Forever!. Autor: Wesley Fryer. 2013. Tipus de lletra: Imagine - Program - Share with SCRATCH Forever! (adaptació). Llicència: BY.

Aquesta eina és un entorn de programació que estimula la creativitat i ajudar a introduir-se en el món de la programació, d'una manera senzilla i divertida. Aquesta proposta pedagògica contribueix a introduir-se en el concepte del pensament computacional i els seus beneficis a l'àmbit educatiu. Els objectius principals del curs persegueixen conèixer l'entorn, aprendre a crear activitats lúdiques i educatives amb Scratch i conèixer les seves potencialitats. La formació s'orienta al treball per competències.

D'acord amb els autors de la proposta, el curs comença amb una introducció sobre els fonaments de Scratch: el construccionisme i el pensament computacional. A partir d'aquí el treball és molt pràctic: s'explica el funcionament bàsic d'Scratch i es descobreixen totes les seves potencialitats a partir d'activitats guiades. 

A més d'aprendre a utilitzar Scratch, al llarg de la formació es veuran eines que permetran la introducció dels nens i les nenes en l'ús d'Scratch d'una manera gairebé autònoma i es realitzaran diferents exercicis per treballar els conceptes apresos en el curs. També es mostrarà com es pot utilitzar aquest recurs per interactuar amb diferents dispositius físics, així com altres entorns de programació similars a Scratch que es poden utilitzar tant en una aula com a casa.

Finalment, es veuran les possibilitats d'ús d'Scratch com una eina d'aprenentatge en diferents àrees del currículum escolar.

El format del curs és MOOC (Massive Open Online Course), és a dir, es tracta d'un curs obert en línia on participen moltes persones de forma simultània i les activitats es realitzen de forma simultània i són avaluades entre iguals. A més, tots els recursos i les activitats són reutilitzables en altres contextos.

El curs, que s'inicia el 2 de novembre i finalitza l'11 de desembre, és totalment gratuït. Requereix una dedicació de 4 hores setmanals. Per tal de participar, cal registrar-se a la plataforma del MOOC i, posteriorment, inscriure's al curs.

Aquesta és una proposta del Grup INVENTA, dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.