Llívia
Llívia.

Al curs 2008-09, 880 persones han assistit als cursos que s’han organitzat als Punt TIC, dins dels quals s’han impartit 1.396 hores de formació.

El punt de Llívia s’ha instal•lat a la Biblioteca del Centre Cívic del barri i incorpora el material següent:

  • Tres ordinadors personals amb els corresponents programes i connexió a Internet.
  • Una Impressora.
  • Connexió Wi-Fi a la Xarxa Ciutadana Wifi de Lleida, i que permet a la gent connectar-se a aquesta xarxa amb el seu propi ordinador personal. Tant dins la pròpia biblioteca com a la resta del Centre Cívic i en els seus voltants.
  • Connexió ADSL a Internet.

El de Llívia oferirà els mateixos cursos i activitats que es fan en la xarxa de telecentres de l’Ajuntament de Lleida. Les accions de formació previstes per a aquesta tardor són: Navegació per Internet, Ús de la Signatura Digital, Ús de les xarxes Wi-Fi i Tractament de fotografies digitals.

Així mateix, el veïnat de Llívia podrà fer ús d’aquesta instal·lació dins els horaris de la biblioteca per tal de complementar d’aquesta manera les consultes del fons de llibres amb les consultes per Internet.