Imatge_logo
Logo_AOC.

Organisme: Consorci de l'Administració Oberta Electrònica de Catalunya – Generalitat de Catalunya.

Objectius:

 • Millora de la prestació de serveis als ciutadans.
 • Millora de la gestió interna dels ajuntaments.
 • Compliment de la Lli 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Reducció dels terminis d'execució, del cost total i de la complexitat de les actuacions utilitzant el serveis impulsats pel Consorci OAC.

Objecte de les subvencions:

 • Millora dels processos interns i de gestió dels ajuntaments en els següents àmbits:
  • Racionalització i digitalització dels processos de l'organització.
  • Increment de l'eficiència i la qualitat dels serveis públics.
 • Millora de la prestació de serveis als ciutadans en els àmbits següents:
  • Implantació d'oficines d'atenció al ciutadà.
  • Simplificació de la tramitació administrativa.

Beneficiaris: ajuntaments que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries.

Data de publicació al DOGC: 22 de març de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d'abril de 2010.

Més informació: