Mobile Social Day 2014
Mobile Social Day 2014.

El sector de la mobilitat no fa més que créixer. Aquest fet es tradueix en un increment continu del nombre de llocs treball. Bona mostra d'això és que el desenvolupament d'aplicacions mòbils ha creat, des de 2007 a la Unió Europea, més de 794.000 noves ocupacions.

La jornada del Mobile Social Day del proper 26 de Febrer, al Mobile World Centre de Barcelona, té per objectiu informar sobre les oportunitats laborals del sector de les tecnologies mòbils. El programa de l'acte es divideix en dos blocs: les sessions informatives i la fira ocupacional.

Es duran a terme tres sessions informatives sobre la formació tecnològica en l'àmbit de la mobilitat i s'orientarà els candidats perquè millorin els coneixements i les certificacions que tinguin. L'objectiu és ampliar les seves oportunitats en un sector en el qual, malgrat les bones dades d'ocupació, també existeix molta competència.
Les tres sessions informatives tindran lloc a la primera planta del Mobile World Centre, a les 10:30, a les 11:30 i a les 12:30 hores, respectivament.

El segon bloc estarà dedicat a promoure la interacció (networking) entre l'oferta i la demanda laboral al sector de les tecnologies mòbils. En l'espai de fira ocupacional, més de trenta empreses d'aquest àmbit informaran sobre els perfils professionals que necessiten cobrir. Les persones registrades a l'esdeveniment podran presentar el seu Currículum Vitae i accedir a serveis d'intermediació i orientació laboral.

La fira ocupacional es desenvoluparà entre les 10:00 i les 15:00 hores, a la segona planta del Mobile World Centre.

Per registrar-vos al Mobile Social Day heu d'omplir el formulari disponible a la pàgina d'idigital.