Màster Educació i TIC de la UOC
Màster Educació i TIC de la UOC.

Aquest programa ofereix a aquests professionals una visió holística i interdisciplinar dels models educatius més avançats del segle XXI.
 

El METICLAB; una visió experimetal i aplicada de l'edicació del futur.

Les TIC estan esdevenint l'excusa per a transformar els models d'ensenyament i aprenentatge tradicionals, encara ancorats en una cultura massa transmissora i reproductiva. Actualment és fonamental formar professionals capacitats per a promoure un canvi, l'experimentació i la investigació amb eines i entorns educatius reals, però només siaquestes eines permeten als estudiants desenvolupar competències altament aplicades i significatives connectades al seu context professional.

Els estudiants d'aquest màster han d'estar preparats per a donar respostes d'acord amb les noves tendències educatives des d'una perspectiva crítica i innovadora.

¿Com contribueix la UOC a la formació d'aquests professionals transformadors?
Des del Màster Universitari d'Educació i TIC (eLearning) s'ha posat en marxa el MeticLAB, un entorn virtual de l'experimentació i investigació puntera en l'àmbit digital, que posarà a disposició d'estudiants i docents tot un ventall d'aplicacions, eines i entorns per a usos educatius. L'estudiant pot aprendre amb les mateixes aplicacions i recursos digitals que s'utilitzen en contextos professionals més avançats de la formació i l'educació de forma que pugui dissenyar projectes i activitats educatives autèntiques en entorns reals, implementant-los amb les últimes tendències TIC del mercat.

En els laboratoris s'experimenta i s'investiga per a trobar solucions a demandes concretes, i així s'ha concebut el seu laborator MeticLAB; el laboratori que ajuda als estudiants a anticipar-se a les necessitats de l'educació del futur.

La propera edició és a l'Octubre i podeu trobar tota la informació a la web del màster.