Masquefa es va adherir el 17 de maig al Dia Mundial d’Internet. Dues persones del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) van sortir al carrer per informar els vilatans dels avantatges de Masquefa Sense Fils, la xarxa Wi-Fi municipal amb què l’Ajuntament fomenta l’ús de les noves tecnologies i posa Internet a la disposició de tothom, amb l’objectiu de contribuir a eliminar l’anomenada "fractura digital".

Una de les informadores entregant folletons sobre Masquefa Sense Fils
Una de les informadores entregant folletons sobre Masquefa Sense Fils.

Les dues informadores van recórrer el carrer Major, l’avinguda Catalunya i l’avinguda de La Línia per explicar els avantatges de la xarxa Masquefa Sense Fils, que ofereix als vilatans, les comunitats de veïns, les empreses i les persones emprenedores la possibilitat de connectar-se a Internet i gaudir d’altres avantatges, ja sigui des de l’ordinador de casa o des de qualsevol punt de l’exterior amb el portàtil, el telèfon mòbil o la PDA.

Les dues informadores també van avançar que, a partir del mes de juliol, la xarxa Wi-Fi municipal Masquefa Sense Fils ampliarà els serveis i incorporarà un sistema de telefonia per Internet, que es traduirà en importants descomptes en la factura respecte a la telefonia convencional i que permetrà mantenir els numero 93 772 i aglutinar en un únic proveïdors tots dos serveis (telèfon fix i Internet).