Logo m4Social
Logo m4Social. 2016. Tipus de lletra: Web d'm4Social. Llicència: Tots els drets reservats.

La primera fase del projecte tindrà una durada de 3 anys i un pressupost inicial de més de 500.000 euros, que aportaran els impulsors dels projecte.

L'm4Social neix en un context de replantejament de l'ús social de la tecnologia i, especialment, del sector mòbil a la ciutat de Barcelona. La capital catalana conviu en dues realitats: d'una banda, el creixement d'empreses i start-ups del sector tecnològic (el 16% de les noves empreses de la ciutat desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit) i, de l'altre, la poca implantació de les TIC en les entitats socials i l'existència encara de l'escletxa digital, és a dir, la desigualtat en l'accés i ús de la tecnologia. 

En aquest sentit, m4Social vol esdevenir un espai de confluència entre entitats, empreses, universitats, finançadors i administració pública per impulsar solucions que donin resposa a les necessitats dels i les ciutadanes de Barcelona; un espai plural i participatiu que generi eines i continguts amb un impacte social.

El 2016 és l'any d'arrencada d'aquest projecte, que s'ha marcat tres eixos prioritaris abans de que finalitzi l'any:

  • Dret a l'habitatge
  • Inserció laboral
  • Abandonament escolar prematur

En aquest sentit, m4Social llençarà reptes concrets per solucionar aquests problemes desprès de consultar a les entitats socials; es buscarà finançament; les empreses proposaran solucions tecnològiques i aquestes s'implementaran finalment a través dels i les participants de les entitats socials. D'aquesta forma es tancarà el cercle i es podrà avaluar l'impacte que les accions desenvolupades han tingut en la millora de la vida de les persones.