Fa pocs dies que Ben Burell, el director de la Google Book Search Library, explicava que Google "tenia l'objectiu de digitalitzar tots els llibres del món i fer-los accessibles a tota la societat". Qualsevol que hagués fet aquestes declaracions seria pres per boig... qualsevol excepte algú parlant en nom de Google.

Llibres a través d'Internet
Llibres a través d'Internet.

Perquè el cert és que Google va presentar encara no fa ni tres anys el projecte Google Books destinat a subscriure acords amb editors per incloure el text de llibres seus al sistema i també adreçat a treballar amb biblioteques de tot el món per escanejar el seu fons bibliogràfic, especialment el que ja no tenia problemes de drets d'autor. Per tenir una visió global del projecte podem fer clic aquí.

Per comprovar el funcionament de Google Books podem provar de posar a l'etiqueta de recerca el nom d'un clàssic català dels més il·lustres: Tirant lo Blanc. Tancant el títol entre cometes, per tal de localitzar només les entrades exactes, el sistema ens diu que ha trobat 868 entrades, cosa que no està gens malament. Les primeres corresponen a diverses edicions de la nostra gran novel·la medieval i les altres ens porten a llibres, estudis, treballs o citacions en què "Tirant lo Blanc" apareix.

Hem fet la recerca sota la condició "tots els llibres" o sigui tots els que són "Tirant lo Blanc" o l'esmenten. Però també podem fer-la amb la condició "vista prèvia limitada o vista completa" que en realitat vol dir que ens relacionarà tots els llibres a les pàgines dels quals podem accedir parcialment o totalment. Si fem la recerca sota la condició "vista completa" ens sortiran només el llibre "Tirant lo Blanc" o els llibres que en parlen i que podem llegir íntegrament des de les pàgines de Google Books. Un resultat curiós, en aquest cas, és que podem llegir íntegrament la guia "Barcelonne / Catalogne,  68 esmenta Tirant lo Blanc en l'apartat de "les lettres catalanes".

Però més encara: des de la mateixa pàgina inicial de Google Books, un cop introduït el títol del llibre que estem buscant, podem optar també per fer la recerca directament a internet (i comprovar que ara ens surten 192.000 entrades per "Tirant lo Blanc") podem fer la recerca per "imatges" (9900 imatges relacionades directament amb Tirant lo Blanc", amb qualsevol activitat que porti aquest nom, representacions teatrals, cinematogràfiques o televisives que s'hi refereixen, etc.), o per mitjà de "directori" (on apareixen grups o associacions amb aquest nom, entre les quals es curiós veure l'associació "Tirant lo Blanc" de Romania, dedicada a divulgar la llengua i cultura catalanes a Romania i formada per catalans que viuen en aquell país.

Aconseguirà Google Books digitalitzar "tots els llibres del món" ? Segur que no serà fàcil però sembla que ho estan intentant.