Gran Coalició de la Comissió Europea per a les Ocupacions Digitals
Gran Coalició de la Comissió Europea per a les Ocupacions Digitals.

La Comunidad de Redes de Telecentros és l'encarregada de liderar la creació d'aquesta coalició a l'Estat espanyol, on s'espera que més de 100 entitats s'incorporin a aquesta plataforma.

Les Coalicions locals dins de la Unió Europea són un projecte impulsat per Telecentre-Europe, amb l'objectiu de preparar i formar els/les joves per a ocupacions relacions amb les TIC. Portant a nivell local la Gran Coalició de la Comissió Europea per a les Ocupacions Digitals, Telecentre-Europe pretén mostrar el potencial dels telecentres europeus per implementar accions concretes amb un alt impacte local.

Les coalicions locals s'implementaran primer en 10 estats membres: Dinamarca, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Polònia, Portugal, Romania i Espanya.

El gran nombre de llocs de treball no ocupats en el sector digital pot arribar a 864.000 el 2015. Aquesta dada es deu a factors com la manca d'habilitats digitals específiques, un descens en el nombre de titulats en TIC que surten de les universitats i la jubilació dels treballadors de les TIC en els propers anys.

 

L'important paper dels telecentres

Per fer front a la manca d'adequació de la demanda de professionals de les TIC, els telecentres i centres d'innovació social van anunciar al Fòrum Mundial de Telecentres Spark 2013, celebrat a Granada el mes de maig d'enguany, la intenció de coordinar els esforços de les xarxes nacionals de telecentres, convidant-los a crear coalicions locals. Es tracta d'associacions nacionals estratègiques per a treballs digitals i fruit d'això és aquesta gran coalició que ha començat a caminar a Espanya.

Els principals objectius d'aquestes coalicions locals són proporcionar, amb l'ajuda de grups d'interès amb base als estats membres, les habilitats digitals específiques per als joves, orientant-los cap a carreres TIC i connectant-los a la formació i l'ocupació del sector privat.

Les xarxes de telecentres de l'Estat perseguim aquests objectius des de fa anys i ja s'han realitzat actuacions concretes, com ara el Workshop celebrat a Barcelona, on xarxes nacionals i europees de telecentres, juntament amb experts i empreses del sector, es van reunir en un WorkShop per tractaran de crear un model europeu de certificació de Competències Digitals per a Espanya. El punt de partida va ser l'Informe sobre Certificació de Competències Digitals elaborat per l'Institut de Prospectiva Tecnològica per la Comissió Europea i l'experiència que en aquest sentit tenien la Generalitat de Catalunya, el País Basc i la Junta d'Andalusia.

 

Com unir-se a la coalició local?

Per coordinar aquest projecte a nivell estatal i donar-li visibilitat, s'ha creat el portal web www.competenciasdigitales.com, des del qual es convida a socis, institucions i empreses interessades a formar part de la Coalició Local. L'objectiu és que més de 100 entitats (empreses públiques, privades, administració, organitzacions socials... ) s'incorporin a aquesta plataforma per integrar les seves activitats relacionades amb les competències digitals en la mateixa.

Per unir-se a la coalició cal emplenar aquest formulari.