Una de les maneres d'acreditar competències digitals a Catalunya és el certificat COMPETIC. Compta amb tres nivells, equivalents als del certificat ACTIC. L'Institut Obert de Catalunya (IOC) ofereix formacions per assolir el nivell més alt d'aquest certificat: el COMPETIC 3. Del 12 al 19 de desembre s'obre període de matriculació.

Cursos de competència digital a l'IOC
Cursos de competència digital a l'IOC. Autor: IOC. Llicència: Tots els drets reservats.

L'oferta formativa de l'Institut Obert de Catalunya és molt àmplia. Des del passat mes de setembre, també inclou uns cursos de competències digitals COMPETIC de nivell 3, equivalent al certificat ACTIC del mateix nivell. Es tracta de cursos en línia de 35 hores de durada.

El certificat de COMPETIC 3 està compost per cinc competències i cal acreditar-ne almenys dues per obtenir el certificat de COMPETIC3. Les competències d'aquest tercer nivell són les següents:

C4: Tractament de la informació escrita (Tractament de text)
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia)
C6: Tractament de la informació numèrica (Full de càlcul)
C7: Tractament de les dades (Bases de dades)
C8: Presentació de continguts

L'IOC ofereix cursos a distància de les C6, C7 i C8. Cada formació té 35 hores de durada i ocupa un trimestre. A les persones que superen dos d'aquests cursos i reuneixen els requisits els lliuren el certificat oficial COMPETIC 3.

Del 12 al 19 de desembre de 2017 està obert el període de matriculació per als cursos d'hivern 2018. Per matricular-s'hi és necessari tenir el certificat de COMPETIC2 o d’ACTIC2, o bé haver superat ja alguna altra competència del COMPETIC 3.

Més informació