L’Estiu a l’Òmnia 2021
L’Estiu a l’Òmnia 2021. Llicència: BY-SA.

L’any passat van parlar dels efectes que la pandèmia i, sobretot, el confinament havien tingut en les persones participants dels punts Òmnia i en els i les professionals vinculades a la Xarxa Òmnia. Aquest any al llarg de tres sessions desenvolupades els dies 7, 14 i 21 de juliol, han treballat amb joves des de l’acció comunitària. L’objectiu era compartir, reflexionar i conèixer algunes experiències d’intervenció comunitària amb joves en el marc de la Xarxa Òmnia.

La sessió del dia 7 de juliol va estar impartida per Rafa Crespo, antropòleg vinculat al Centre d’Estudis Africans i Interculturals, qui té molta experiència de treball amb joves d’orígens diversos. A la sessió el ponent ens va fer reflexionar al voltant del concepte de comunitat, de la diversitat com un valor dins la comunitat i va donar-nos a conèixer alguns projectes d’intervenció comunitària amb joves a través de l’audiovisual. En aquesta crònica podreu aprofundir en els continguts de la sessió.

A la sessió del dia 14 de juliol vam participar persones vinculades a dues entitats gestores de punts Òmnia que treballen especialment amb joves: Grup d’Esplai La Fàbrica de Can Tusell, i Fundació Pare Manel. En ambdós casos van compartir amb els i les participants a la sessió els projectes que estan duent a terme adreçats a adolescents i joves, mostrant com la creativitat i l’apoderament dels joves són aspectes clau a l’hora de plantejar realitzar accions o projectes amb ells i elles. En aquesta crònica podreu aprofundir en els continguts de la segona sessió.

La tercera sessió, el 21 de juliol, va tenir com a protagonistes als i les dinamitzadores. Les dinamitzadores dels punts Òmnia del Casal Cívic Tortosa, del Casal Cívic Ripoll-La Devesa del Pla, i el dinamitzador de PES la Mina ens van explicar com es plantejaven el treball comunitari i el treball en xarxa amb altres actors des dels seus punts Òmnia. Com havien establert vincles amb processos comunitaris que es desenvolupaven en els seus territoris, o bé, com havien construït col·laboracions i treball conjunt amb diferents entitats o serveis. En aquesta crònica podeu aprofundir en el contingut de la tercera sessió.

Les tres sessions van ser molt enriquidores i van comptar amb una alta participació, una mitjana de 25 dinamitzadors i dinamitzadores es van connectar. La valoració que els i les participants fan de les sessions està al voltant del 8,5 de mitjana (sobre 10).