Grup d'Esplai la Fàbrica de Can Tusell

Carre Tarragona, 101 (Casal cívic de Can Tusell) 08226 Terrassa
Tel: 937342435
Aquest Punt TIC és un Òmnia
David Lérida és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic