e-administració
e-administració.

Totes les societats amb empleats que cotitzin pel règim general o que tinguin contractats a més de 10 treballadors/ores hauran de relacionar-se amb la Seguretat Social a través de la seva plana web i per correu electrònic. La Llei General de la Seguretat Social (TGSS) oferirà cursos i ajuts a les empreses per tal que s'adaptin al nou sitema.

A Barcelona queden unes 1.800 totes petites o micro empreses que encara no utilitzen aquest sistema. Aproximadament 1.200 d'aquestes societats s’han compromès amb la TGSS a adaptar-se al nou sistema dins dels terminis marcats per la normativa. No ha aconseguit posar-se en contacte amb les altres 600.

Aquestes mesures comportaran un estalvi total de 60 milions d’euros a la TGSS a nivell estatal, 28 milions dels quals en enviaments de cartes i 32 milions en publicacions d’avisos en els butlletins oficials de les diputacions provincials.

Amb el nou sistema, les empreses rebran les notificacions de la Seguretat Social a l’instant mitjançant un correu electrònic o, si ho desitgen, mitjançant un missatge de text a un telèfon mòbil.

Font: Autònoms i pimes només es relacionaran amb la Seguretat Social a través d’Internet (TIC-Online)