Small business
Small business.

Segons l’estudi, entre els anys 2002 i 2010 les PIME van crear el 85% dels llocs de treball nets nous de la Unió Europea. Gran part d'aquest llocs de treball s'han creat gràcies a empreses de recent creació.

Les microempreses (de menys de deu treballadors/ores) són les que tenen el percentatge de creixement net total més elevat en matèria d’ocupació en l’economia empresarial, amb un 58%. Això no vol dir que les PIME no hagin patit la crisi, de fet, les microempreses són especialment vulnerables davant la crisi econòmica.

Font: Notícia al bloc Endavant amb la teva idea de negoci del CTFC