Una trentena de persones membres de la comunitat de la Xarxa Punt TIC han conegut el marc català i el marc europeu i dos projectes on es treballen coneixements i habilitats.

Imatge de trobada virtual
Imatge de trobada virtual. 2024. Tipus de lletra: Xarxa Punt TIC. Llicència: Tots els drets reservats.

El passat dimarts 30 d’abril, la comunitat de la Xarxa Punt TIC van tenir l’oportunitat d’aprofundir al voltant de les competències digitals. En concret, la quarta trobada virtual de l’any 2024 va comptar amb una trentena de persones participants, entre elles, la Sònia Varela de l’equip de gestió d’ACTIC de la Generalitat de Catalunya, en Moad Ezzanouni del Punt TIC La Florida - Les Planes i l’Anna Inglés de la iniciativa ‘Code Club’.

En primer lloc, es va presentar el marc català i el marc europeu de la mà de Sònia Varela de l’equip de gestió d’ACTIC de la Generalitat de Catalunya. Varela va definir que una competència digital era la combinació de coneixements i d’habilitats digitals per part de la ciutadania que permetien fer un ús segur, crític i responsable de les noves tecnologies. Varela va explicar que l’ACTIC va sorgir l’any 2009 amb el nivell bàsic i el nivell mitjà i l’any 2011 va incorporar el nivell avançat, que l’any 2016 i l’any 2022 es va fer una actualització de continguts i que actualment s’estava treballant en la nova estructura, en la renovació dels continguts i en l’adaptació dels continguts dins del marc europeu. A continuació, Varela va comentar que ara com ara hi havia tres nivells de certificació: bàsic, amb un domini elemental de l’ús de les TIC i sabent desenvolupar-se en el dia a dia dins del món digital, mitjà, amb un domini efectiu de l’ús de les TIC i tenint autonomia i capacitat crítica, i avançat, amb un domini ampli de l’ús de les TIC i construint usos alternatius i donant suport a altres persones usuàries. En aquest sentit, Varela va anunciar que el marc europeu preveia cinc àrees competencials: cerca, gestió i anàlisi de la informació, amb tres competències, comunicació i col·laboració, amb tres competències, creació de continguts, programació i fabricació digital, amb quatre competències, seguretat, benestar i civisme, amb cinc competències de gran rellevància, i autonomia i resolució de conflictes, amb quatre competències.

En segon lloc, es van presentar dos projectes, que van formar part de la quarta edició del Congrés de Competències Digitals, on es treballen coneixements i habilitats digitals, de la mà de Moad Ezzanouni del Punt TIC La Florida – Les Planes i d’Anna Inglés de la iniciativa ‘Code Club’. En Moad Ezzanouni va explicar que el Punt TIC La Florida – Les Planes principalment oferia suport a la ciutadania amb la realització de tràmits en línia i organitzava diverses tipologies de propostes formatives per a treballar les competències digitals amb els veïns i les veïnes. Ezzanouni va afirmar que el Punt TIC feia front a les bretxes digitals i alhora era un projecte comunitari, on les persones venien a fer comunitat, a passar una estona amb les amistats i amb els veïnats. Ezzanouni va afegir que la voluntat era aconseguir que tothom pogués donar resposta a tota classe de tràmits en línia i que hi havia tota mena de perfils, gent gran que volia iniciar-se en les noves tecnologies i gent jove que volia suport per a la tramitació en línia de la preinscripció escolar o dels ajuts al lloguer. Ezzanouni va concloure dient que des de l’any 2022 s’havien acompanyat 14.000 persones. L’Anna Inglés va explicar que la iniciativa ‘Code Club’ era un projecte de llarg recorregut que actualment s’impulsava des de Colectic i des de Fundació Bofill. Inglés va afirmar que la nova edició havia sorgit en un moment de reflexió sobre la relació dels infants amb les pantalles i que buscava anar més enllà del rol divulgatiu de la tecnologia. Inglés va afegir que qualsevol nen i qualsevol nena hauria de poder programar independentment de la seva situació econòmica o social, ja que saber programar els acostava a les feines del futur i els hi donava eines per a relacionar-se. Inglés va comentar que la iniciativa ‘Code Club’ consistia en una xarxa de clubs de programació formada per persones estudiants i persones voluntàries, que al llarg de les diverses edicions havia aconseguit tenir presència a 160 països i comptar amb 13.000 clubs i 180.000 nens i nenes participants. Inglés va puntualitzar que Colectic s’encarregava de la coordinació entre les persones voluntàries i els espais comunitaris que acollien un club i Fundació Bofill de la coordinació amb els espais educatius i que la nova edició plantejava una proposta de 192 clubs, en horari de tarda i extraescolar i amb un itinerari formatiu de 32 hores d’activitats i de recursos seguint les competències computacionals dins del DigComp2.2. Inglés va concloure dient que l’objectiu era desenvolupar el pensament computacional i creatiu dels infants i treballar l’aprenentatge a través de l’error, així com facilitar les vocacions tecnològiques a edats primerenques i trencar els biaixos perquè tothom pogués accedir a la tecnologia. En darrer lloc, es va obrir un torn de preguntes, on algunes de les persones dinamitzadores de la Xarxa Punt TIC van plantejar dubtes al voltant de les competències digitals.