Logotip Telecentre.org
Logotip Telecentre.org.

L'objectiu general de la contractació és comptar amb un/a coordinador/a de la Xarxa de Xarxes de Telecentres d'Amèrica Llatina i el Carib. Aquesta persona ha de representar a la Xarxa i per tant ha de conèixer el seu funcionament, polítiques i objectius. S'espera que el coordinador/a compleixi amb totes les responsabilitats assignades al càrrec, que tingui sempre present la visió i els objectius de la Xarxa de Xarxes, que la representi de la millor manera en totes les accions relacionades amb el funcionament i que vetlli pel compliment de les metes assignades a la Secretaria Executiva.

Podeu consultar la convocatòria en aquest enllaç.

Les propostes hauran de ser enviades abans del dia 26 d'octubre a l'adreça electrònica direccion[arrova]colnodo.apc.org.