Fotografia de l'assemblea
El 8 i 9 de maig ALL DIGITAL ha celebrat a Brussel·les la seva assemblea general. Autor: ALL DIGITAL. Llicència: Tots els drets reservats.

Membres de les organitzacions i xarxes que formen part d'ALL DIGITAL s'han reunit durant dos dies per tal de fer el tancament de l'any 2017, acceptar el pla d'acció i el pressupost per al 2018 i posar la mirada en el futur. Ha estat a l'assemblea general de la xarxa paneuropea, que s'ha celebrat a la capital belga, el 8 i 9 de maig.

La trobada ha servit per donar la benvinguda a les sis entitats que han entrat a formar part de la xarxa durant els últims mesos, així com per renovar alguns càrrecs. S'hi han celebrat les eleccions per a dos membres del Consell Executiu de l'organització, així com per triar el/la vicepresident/a i un/a controlador/a financer/a. Una de les dues noves membres del Consell ha resultat Virginia Pareja, responsable de l'àrea socioeducativa i d'e-inclusió de la Fundación Esplai.

El pla estratègic 2018-2020 d'ALL DIGITAL ha estat presentat, debatut i aprovat a l'assemblea. Els seus objectius són els següents:

  • Vetllar pel desenvolupament sostenible de la pertinença i la participació efectiva dels membres i les parts interessades.
  • Proporcionar lideratge, inspiració i coneixement basats en la nostra experiència de primera mà en l'àmbit de les competències digitals.
  • Transformacions de la política de lideratge a escala de la Unió Europea i dels estats membres.
  • Reforçar el compromís amb aliances.

ALL DIGITAL Week i ALL DIGITAL Summit

ALL DIGITAL compta amb dos grans esdeveniments anuals. A finals de març es va celebrar l'ALL DIGITAL Week 2018 i a l'assemblea es van compartir els seus assoliments: 123.000 persones de 32 països van participar en la campanya, 4.060 socis locals van organitzar 5.400 esdeveniments i van arribar a més de 8.000.000 persones.

L'ALL DIGITAL Summit 2018 estarà coorganitzat per Maks vzw i tindrà lloc a Brussel·les els dies 18 i 19 d'octubre sota el títol "Viatge digital: des de la inclusió a l'apoderament".