L’ajut bonifica el 30% de l’import de la matrícula de qualsevol programa formatiu de la UOC durant el primer semestre i el segon semestre del curs acadèmic 2023-2024. Llegeix tots els detalls!

Imatge d'home
Imatge d'home. 2021. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

La Universitat Oberta de Catalunya ha presentat una nova línia de subvencions. Aquest cop, es convoquen 100 beques destinades a cobrir el 30% de l’import de la matrícula de qualsevol programa formatiu de la Universitat Oberta de Catalunya durant el primer semestre i el segon semestre del curs acadèmic 2023-2024 per a persones residents en zones rurals. Els cursos de la Universitat Oberta de Catalunya es fan en línia. Així doncs, l’activitat docent té lloc al campus virtual, un entorn virtual on es troben les aules i els espais personals.

Les persones que vulguin optar a alguna de les beques de matrícula convocades hauran d’emplenar el formulari de sol·licitud de la beca i enviar-lo a uocrural@uoc.edu amb el certificat d’empadronament o el certificat de convivència que acrediti la residència en zones rurals, el document nacional d’identitat o el document identificatiu equivalent segons el país de residència, la declaració jurada donant fe de la trajectòria acadèmica i la carta de motivació expressant la proposta de com es vincula la formació amb la residència rural.

El termini de sol·licitud i de presentació de la documentació finalitzarà el pròxim dilluns 26 de juny.