La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Societat Digital, ha iniciat un procés col·laboratiu per consensuar una Carta de Drets i Responsabilitats dels Ciutadans i Ciutadanes de Catalunya en l'Era Digital. El document vol esdevenir un marc general i inamovible de consens per garantir els drets digitals de persones, organitzacions i empreses pel que fa a qüestions com l'accessibilitat, la privacitat o la seguretat, entre altres.

Per construir les bases d'aquesta carta d'intencions, s'ha iniciat un procés col·lectiu on està participant no només l'administració pública sinó també la ciutadania, les universitats, les entitats socials o les empreses. L'Oficina Tècnica de la Xarxa Punt TIC ha participat en una d'aquestes sessions de cocreació! Està previst que la Carta es presenti públicament abans de finalitzar l'any 2019.