Logo FEDER
Logo FEDER. Autor: FEDER. Llicència: Tots els drets reservats.

Els Departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i el Departament d’Empresa i Coneixement han d’incorporar 14 efectius, per tal d'acomplir l’Acord de Govern de 18 de juliol de 2017, pel qual es crea un programa temporal pel desplegament dels programes operatius FEDER de Catalunya 2014-2020 i pel Programa de cooperació territorial Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020, amb una durada del programa de 3 anys.

Les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud mitjançant el formulari d’inscripció i també han de fer arribar el seu currículum i el que genera ATRI en format pdf a l’adreça de correu electrònic ofertesatri.veh[arrova]gencat.cat. En el missatge de correu s’ha de detallar, a l’apartat Assumpte, la referència següent: Cognoms, nom VEH/137/2017. El termini per fer-ho és el 8 de setembre de 2017.

Els llocs de treball que s'ofereixen són els següents:

  • 7 llocs de Tècnic/a - Direcció General de Promoció Econòmica Competència i Regulació
  • 1 lloc d’Administratiu/va - Direcció General de Promoció Econòmica Competència i Regulació
  • 4 llocs de Tècnic/a - Intervenció General
  • 1 lloc de Tècnic/a - Direcció General de Recerca. Departament d’Empresa i Coneixement
  • 1 lloc d’Administratiu/va - Direcció general de Recerca. Departament d’Empresa i Coneixement

Trobareu més informació en aquest enllaç.